Προϋποθέσεις

standards

Πιστεύουμε ότι για να δημιουργηθεί μια επιτυχημένη ομάδα μεταξύ σκύλου εργασίας και χειριστή, η φροντίδα και ο σεβασμός θα πρέπει να είναι απαραίτητα στοιχεία.
Ο σκύλος θα πρέπει να σέβεται την ανθρώπινη φύση σας όπως και εσείς την δική του.

Προϋποθέσεις για σκύλους εργασίας:

 • Ο σκύλος θα πρέπει να διαθέτει σωματική και συναισθηματική υγεία καθώς και ικανότητα για εργασία.
 • Ο σκύλος θα πρέπει να εκπαιδευτεί με μεθόδους που να μην επηρεάσουν τη σωματική και συναισθηματική του υγεία και θα πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα, η πρόοδος της εκπαίδευσης να γίνεται με το δικό του ρυθμό. Επίσης δεν θα πρέπει να τεθεί στο καθήκον εάν δεν έχει ωριμάσει σωματικά και συναισθηματικά.
 • Ο σκύλος θα πρέπει να επιλεχθεί με βάσει τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής του αφεντικού του.
 • Ο σκύλος θα πρέπει να δοθεί σε έναν χειριστή που θα είναι σε θέση να του καλύπτει οικονομικά όλες τις ανάγκες του, που θα του παρέχει ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον και που θα μπορεί να του αφιερώνει χρόνο.
 • Ο σκύλος θα πρέπει να είναι καθαρός και να μην λερώνει σε ακατάλληλα σημεία.
 • Ο σκύλος θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του σε δημόσιους χώρους, ήρεμα και σιωπηλά, χωρίς να ενοχλεί.
 • Ο σκύλος δεν θα πρέπει να είναι επιθετικός σε ανθρώπους και άλλα ζώα.
 • Ο σκύλος δεν θα πρέπει να ζητά την προσοχή άλλων ανθρώπων σε δημόσιους χώρους, να ενοχλεί ή να γαυγίζει αδικαιολόγητα.
 • Ο σκύλος θα πρέπει να συνοδεύσει τον χειριστή του διαρκώς.

Προϋποθέσεις για χειριστές σκύλων εργασίας:

 • Οι χειριστές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν το σκύλο με εκτίμηση και σεβασμό.
 • Θα πρέπει να εκπαιδεύουν συστηματικά το σκύλο τους για υπακοή και για τις δεξιότητές του.
 • Θα πρέπει να μπορούν να επιβάλουν/διατηρούν τη σωστή συμπεριφορά του σκύλου τους τόσο στο σπίτι όσο και στους δημόσιους χώρους.
 • Θα πρέπει να μεριμνούν για την προληπτική ιατρική φροντίδα του σκύλους τους κάνοντας ετήσιους ελέγχους. Επίσης θα πρέπει να φροντίζουν για τα ετήσια εμβόλια.
 • Θα πρέπει να παρέχουν στο σκύλο τους καλές συνθήκες υγιεινής και να τον διατηρούν καθαρό.
 • Θα πρέπει να μαζεύουν τα περιττώματα του σκύλου τους στους δημόσιους χώρους.