Κόστος

Όπως έχουμε αναφέρει κάθε μία εκπαίδευση είναι μοναδική.

Πριν κανονίσουμε μια πρώτη συνάντηση ώστε να κατανοήσουμε τις προσωπικές σας ανάγκες, δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε μια οικονομική προσφορά.

.