Η φιλοσοφία

  • Πρωτίστως εστιάζουμε στις προσωπικές σας ανάγκες και τρόπο ζωής και σεβόμαστε τη φύση του σκύλου.
  • Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο σκύλος, εκτός του ότι θα προσφέρει βοήθεια σε διαβητικούς και ανθρώπους με κινητικά προβλήματα εκτελώντας τα καθήκοντα που θα μάθει, μπορεί επίσης να ωφελήσει αυτούς τους ανθρώπους σε σωματικό και συναισθηματικό επίπεδο. Ο σκύλος μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό αγχολυτικό, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει μια φυσιολογική συμπεριφορά που θα οφείλεται στις καλές εμπειρίες που θα ζήσει καθόλη τη διάρκεια της ζωής του. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο ΔΕΝ εξασκούμε κανενός είδους πνευματικής ή σωματικής βίας και εστιάζουμε αποκλειστικά στη θετική εκπαίδευση του σκύλου.
  • Εκπαιδεύουμε αποτελεσματικούς σκύλους εργασίας αλλά και ικανούς χειριστές.
i-do